Radiatorer

Vedlikehold av radiatorene er ifølge vedtektene beboers ansvar. Kostnader knyttet til utskiftning eller reparasjon dekkes av hver enkelt beboer. Man trenger ikke søke styret om å bytte ut en radiator, men styret ønsker likevel å bli informert pr mail i forkant. Det anbefales at arbeidet utføres utenom fyringssesongen siden anlegget må tappes for vann. Dette er til bry for alle naboer og innebærer en merkostnad som beboeren som utfører jobben, eventuelt må dekke. Hvis radiatorer må byttes i fyringssesongen, skal det koordineres med vaktmesteren til boligselskapet.

Ved lekkasjer eller sprekker på radiatorer som utløser forsikringssaker, kan vårt forsikringsselskap kontaktes. Siden vedlikehold av radiatorene er beboernes ansvar, vil slike saker i de fleste tilfeller utløse at forsikringsselskapets til enhver tids gjeldende egenandel tilfaller beboer.

For driftsmeldinger fra Hasflund, klikk på linken under:

https://www.hafslund.no/fjernvarme/problemer_med_fjernvarmeforsyningen/8129

radiator