Skadedyr

Beboere er ansvarlig å holde boligen inklusive boder skadedyrfri jamfør vedtektene punkt 4.1 Vedlikeholdsplikt punkt 4

Beboere skal pakke inn ull, silke, pels, dyner (fjær) med mer i forsvarlige og innsektslukkede beholdere. Dette gjelder både i boder og leiligheten. Beboere bes også ta forsiktighetsregler når de er ute å reiser med tanke på veggedyr.

Borettslaget har en skadedyravtale med Anticimex , se her. 

Anbefaler at alle har en innboforsikring som dekker skader og fjerning av skadedyr. Ekstra kostnader som tilfaller sameiet kan kreves tilbake av beboere som bryter vedlikeholdsplikten eller kostnader som ikke dekkes av totalavtalen (transport, fryselager mm.)
Eksempler på skadedyr:

Veggedyr

Husk å ta forhåndsregler når dere reiser for å unngå å ta med veggedyr hjem. Se link til artikkel

Møll

Viktig at man pakker inn ull, pels og silke i lufttette beholdere samt vasker og støvsuger boden ved jevne mellomrom. Se artikkel for nyttig info.

Rotter

Viktig at latskapen ikke tar overhånd og at man fyller de tomme søppelbeholderne først samt ikke kaster restavfall i pappbeholderne så kan vi fortsette å være rottefrie fremover.