Vedlikeholdsinstruks balkonger

Det skal ikke monteres blomsterkasser på rekkverk eller i brystninger. Beboere henvises til å plante i potter etc.

Det skal ikke skrus eller monteres fast noen innretninger mm. på balkongenes brystninger eller gulv eller underside.

Det skal ikke annet enn vann ned i sluket på balkongene.

Videre henvises det til vedtektene angående generelt vedlikeholdsansvar.

Beboere med balkong er pliktig følge vedlikeholds instruksen gitt av FDV og overnvevnte punkter. FDV inneholder også datablad for materialene som er benyttet.

FDV er linket her.