Husordensregler

HUSORDEN.

Revidert 01.05.17.

Innledning
Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold i vårt boligselskap.

Foruten å informere om plikter og ordensregler som er nødvendige, vil vi med husordensreglene sikre beboernes trivsel og hygge i hjemmene. Vi vil oppnå dette ved at husorden blir fulgt, og ALLE opptrer med hensyn og forståelse overfor hverandre.

Gjentatte brudd på Husorden som har medført skriftlige henvendelser/klager til styret, kan medføre oppsigelse/utkastelse.

Vis hensyn til dine naboer
Høylytt” underholdning” er ikke tillatt mellom kl.23.00 og 07.00. Vis hensyn til dine naboer og ikke spill unødvendig høyt til sjenanse for naboleilighetene. Det anbefales at det henges opp nabovarsel i forkant av en fest/selskap.

Oppussing bør skje i ordinær arbeidstid på hverdager. Hvis dette ikke er mulig, og arbeidet er av en slik art at det kan virke sjenerende for naboer, må dette finne sted før kl. 22.00 på hverdager og er ikke tillatt på lørdager, søndager og helligdager. Banking og boring i betong er uansett ikke tillatt mellom kl. 20.00 og kl. 08.00.

Det er ikke tillatt å benytte vaskemaskinen i leiligheten mellom kl.23.00 og 07.00.

Oppebevaring i oppgang og kjeller
Sett ikke sykler og lignende i trappeoppgangene. Sykler skal stå i sykkelstativene i bakgården eller i kjellerbodene.

Barnevogner:
Barnevogner kan plasseres i oppgangen, men kun 1 vogn pr husstand. Vognen skal plasseres slik at den ikke er til hinder for rømningsveier og nedgang til kjellergang.

Søppel i kjellergang:
Fellesrom og kjellergangene skal ikke brukes til hensetting av gjenstander eller søppel. Ved lagring over lengre tid har vaktmester, etter tillatelse fra styret, fullmakt til å fjerne det som er ulovlig lagret, for leietakers regning og risiko.

Bygningsmessig arbeid
Bygningsmessig arbeid som medfører forandringer av bærende konstruksjoner i leiligheten er ikke tillatt uten godkjennelse av styret. Beboer er eventuelt selv ansvarlig for å undersøke hvilke vegger som er bærende konstruksjoner.

Beboerne er selv ansvarlig for alle skader som påføres leiligheten ved uforsiktighet.

Beboer skal følge «regler for oppussing» ved oppussing (se selskapets nettside for referanse www.bb56.no )

Brannbalkongene
Brannbalkongene skal ikke benyttes til annet enn ved brann og nød. De er ikke lov å oppholde seg der (røyking, grilling) og skal heller ikke benyttes til oppbevaring av gjenstander.

Sentralvarme, bad og WC
Ved kuldegrader ute må radiatorene IKKE slås av under lufting, da dette kan medføre frostskader og vannlekkasje. Radiatorene må luftes en gang i året, når fyringssesongen starter på høsten.

Husdyr
Husdyrhold er tillatt etter skriftlig søknad til styret. Eier av husdyr må til enhver tid holde øye med disse og sørge for at de ikke tilgriser fellesområder eller er til sjenanse for andre. Støy og/eller lukt fra husdyr må unngås. Husdyr skal ikke luftes i bakgården. Ved brudd på disse forholdsreglene slik at husdyrhold blir til ulempe for naboer, har styret anledning til å trekke tilbake aksept og pålegge omplassering.

Fellesrom og avfallshåndtering
Alt husholdningsavfall skal kastes i søppelrommet og sorteres i poser. Påse at det ikke er topp på søppelkassene og at det ikke legges søppel på gulvet. Papiravfall skal kastes i papircontainere utenfor vaskeriet. Farligavfallscontainer kan benyttes for malingspann, lim, batterier osv. Spesialavfall som bildekk, hvitevarer og større gjenstander må hver beboer kjøre vekk selv. Det samme gjelder også avfall etter oppussing etc. Container som blir satt opp i bakgården er for mindre” annet” avfall fra beboerne.

Sikkerhet
Viktig at vi alle tar et felles ansvar for å påse at kjellerdører og døren i porten går i smekk.

Ved flytting/utflytting, pass på hvis dører må stå åpent i kortere perioder. Hold elektriske ledninger og apparater i god stand. Husk at dårlig vedlikehold av slikt materiell lett kan forårsake brann. Det er forbudt å montere hvitevarer (kjøleskap, frysere etc.) i bodene, dette er brudd på brannforskriftene da kjellerbodene ikke er dimensjonert for dette.

Det er ikke tillatt å benytte strøm fra fellesområdene til privat bruk. Det er ikke tillatt å oppbevare motoriserte kjøretøy innendørs i kjeller eller andre områder innendørs.

Vaskeri
Fellesvaskeriet er åpent fra 06.00 til 23.00 hver dag. Vaskeriet skal holdes rent og ryddig.

Bakgården
Bakgården skal holdes ryddig. Det er ikke tillatt å parkere biler/motoriserte kjøretøy i bakgården uten tillatelse fra styret. Grillen er til felles bruk. Selskaper i bakgården skal være avsluttet til kl.23.00.

Reklame