Møll – ta anvar!

Fikk nylig melding om en beboer som har funnet møll i boden sin. Møllen er ikke så lett å se. Hunmøllen kan ikke fly men går rundt og legger egg i ull, pels og silke materialer.
Vi er helt avhengig av at hver enkelt beboer tar ansvar, rydder og går igjennom sine boder inklusive esker og poser. Samt pakker tekstiler forsvarlig i innsektssikre beholdere.
Benytt gjerne muligheten til å vaske boden og kaste gamle gjenstander. Det blir snart varmere i været og da sprer dette seg raskt. Styret har sendt en forespørsel til Anticimex om å sette ut indikatorstasjoner men det hjelper lite hvis ingen beboere tar aksjon i sine boder. Minner om at beboerne, i følge vedtektene skal holde bodene/leilighetene innsektsfrie.
For å unngå spredning har jeg en oppfordring til samtlige aksjonærer:
 
Ta ansvar. Sjekk boden. Rydd boden. Vask boden. Pakk forsvarlig.
Mvh
Styreledern
Reklame

Branninstruks

I tråd med anbefalinger fra brannvesenet oppdatert vi branninstruksen i 2016. Alle beboere skal sette seg inn i denne og gjøre seg kjent med nødutganger. Møtepunkt er nå over gaten for din oppgang samt at da utrykningstiden er så kort i Oslo sentrum så anbefaler brannvesenet at man blir i leiligheten hvis trappeoppgangen er fylt med røyk og at man gjør seg til kjenne i vinduer samt varsler over telefon.

Se her for kopi av den nye instruksen

 

 

Testing av sentralfyring + påfylling av vann i anlegget

Som varslet forrige uke.
Onsdag morgen, 24.08.2016, vil vi starte oppfylling og testing av varmeanlegget vårt etter at vi i sommer skiftet ut rør under bakken ved lekeplassen, på grunn av lekkasje.
Det vil være mye luft i anlegget etter en slik reparasjon så det kan derfor være behov for utlufting av radiatorene – kanskje flere ganger. Vi kommer tilbake med informasjon om dette etterhvert.
Dere som har skiftet radiatorer og/eller regulatorer på disse i løpet av sommeren bør være spesielt oppmerksomme på eventuelle lekkasjer.
Svein Jarle vil være tilstede og tilgjengelig under testingen de nærmeste dagene så send han gjerne en SMS eller ring på mobil 90967839 om du er usikker på noe.
Denne testingen har ingenting med varmtvannet å gjøre, men det kan opplyses at Hafslund har meldt om driftsforstyrrelser på fjernvarmeanlegget i natt, det vil si fra Kl 21.00 i kveld til Kl 06.00 i morgen tidlig. Dette kan innvirke på varmtvannet i springen og dusjen i det samme tidsrommet.
Minner om at normalt står det vann og trykk på hele året.

Siste nytt – møllproblemet!

MØLLNYTT!
Anticimex har igjen vært her på inspeksjon idag. De gode nyhetene er at det ser ikke ut som andre enn Bjerregaardsgate 56 F, G & H og Waldemar Thranes Gate 49 B, C & D er berørt.
Møllen er ikke så lett å se. Hunmøllen kan ikke fly men går rundt og legger egg i ull, pels og silke materialer.
Vi har funnet flere hunner og i indikatorstasjonen flere hanner. Flere beboere begynner nå å sette gjenstander, esker og pledd rundt i fellesarealet i stedet for å ta hånd om problemet!
Vi er helt avhengig av at hver enkelt beboer tar ansvar, rydder og går igjennom sine boder inklusive esker og poser.
Bestiller ekstraordinær cotainer til formålet mandag 11 juli.
Hvis vi ikke tar tak i problemet kan dette bli langvarig. Det har allerede kommet meldinger om at det har kommet inn i en lelighet og Anticimex har behandlet nabosameiet i over 1 år.
Benytt gjerne muligheten til å vaske boden og kaste gamle gjenstander.
Blir containeren på mandag 11 full så bestiller vi en ekstra på følgende dag.
Nå som det er så varmt sprer dette seg enkelt via lufta.
Opplevde selv å finne en eske med en ullue og ca. 30-40 hunnmøll. Hver hunnmøll kan legge opp til 100 egg og de kan få 4-5 kull på en sesong så her er det bare å gjøre matematikken.
For å unngå spredning har jeg en oppfordring til samtlige aksjonærer:
 
Ta ansvar. Rydd boden. Vask boden. Pakk forsvarlig.
Mvh
Styreledern

Møll i kjeller – viktig info

Problemet er større enn antatt!
Gått rundt i kjellerne sammen med Anticimex ett par timer i formiddag da vi fikk melding om møll i enkelte kjellerganger.
Vi har hengt opp feller / indikatorer i 3 oppganger. Dette løser ikke problemet men kan kartlegge omfanget. Vi så møll over alt i de 5 oppgangene vi sjekket. Grunn til å tro at det er i alle oppgangene da rørgjennomføringer ikke er tette.
Anticimex henger opp feller og indikatorer i samtlige oppganger ila uka. Dette kun for kartlegging.
Mulig vi må fysisk tømme kjellergangene og behandle med kjemikalier, uansett utfall av behandling vil dette bli ressurs og tidskrevende. I følge Anticimex sprer dette seg raskt og kan ta måneder eller år å bli kvitt.
Går ut en infomail nå får å unngå spredning. Viktig at man ikke tar med gjenstander opp i leiligheten. Vi har naturlig ventilasjon og dette sprer seg lett mellom etasjene.
Får tilsendt forslag til tiltaksplan ila uka.
Mvh
Styreledern

Ny Branninnstruks i 2016

Ny branninstruks!!

I tråd med anbefalinger fra brannvesenet har vi nå oppdatert branninstruksen. Alle beboere skal sette seg inn i denne og gjøre seg kjent med nødutganger. Møtepunkt er nå over gaten for din oppgang samt at da utrykningstiden er så kort i Oslo sentrum så anbefaler brannvesenet at man blir i leiligheten hvis trappeoppgangen er fylt med røyk og at man gjør seg til kjenne i vinduer samt varsler over telefon.

Se her for kopi av den nye instruksen

 

 

Varsel – Arbeid med sprekken :: WTG ::

Se varsel angående sprekken i Waldemar Thranes Gate (WTG) fra Viking Entreprenør under:

«Stilaset blir utvidet / bygd på denne uken samt arbeidet med å reparere skadene starter når stillaset er på plass»

 

Foreløpig befaring og inspeksjon innvendig viser at vi ikke trenger å lage gjennomgående hull i fasaden og at jobben er mer rett frem enn fryktet. Arbeidet innvendig fortsetter denne uken.

Brannvern – Hva skal du gjøre selv?

Kontroll av brannslukkere

Hva skal du gjøre selv
Eier eller bruker skal utføre regelmessig (Minst hvert kvartal) visuell kontroll av sine håndslukkere for å sikre at disse til enhver tid er intakte og funksjonsdyktige. Ved den visuelle kontrollen skal man forsikre seg om at håndslukkere:

– er plassert der den skal.
– er lett tilgjengelige, synlige og har bruksanvisningen vendt utover.
– har bruksanvisning som er leselig.
– ikke er synlig skadet.
– som har trykkindikator som angir tilfredsstillende trykk.
– Har forsegling / plombering som ikke er brutt
– med pulver som slukkemiddel blir ristet og snudd opp ned noen ganger for å holde pulveret flytende.
– ikke har fremmedlegemer i utløpsdysen.

I de fleste hjem står det trykkladde pulverslukkere og disse skal på kontroll etter 5 år og på service etter 10 år. Er du usikker på om slukkeren din er trykkladet, se etter manometeret. Alle trykkladde slukkere har manometer / trykkindikator. Er du usikker på hvor gammel slukkeren din er, skal årstallet for produksjon være preget eller gravert inn på selve beholderen. Kilde: http://www.tryggogsikker.no/html/404.html

Test og vedlikehold av røykvarsler

•Test røykvarsleren 1 gang i måneden ved å trykke på knappen. Du bør teste med røykstikker. Brannvesnet anbefaler IKKE bruk av åpen ild for å teste røykvarslere.
•Batteri burde skiftes en gang i året. Gjør det til en vane å bytte batteriene 1. desember, samtidig med at du åpner julekalenderen. Desember er den måneden i året det er flest branner, så sørg for at røykvarsleren virker!
•Røykvarsleren må støvsuges med jevne mellomrom. Vær forsiktig og bruk “den lille kosten” slik at du ikke ødelegger elektronikken. Det er også mulig å rengjøre optiske røykvarslere ved hjelp av trykkluft
•Begynner røykvarsleren å pipe med gjentatte korte pipelyder, må batteriet byttes ut. Ha alltid et ekstra batteri i kjøleskapet. Skjer det at varsleren “tømmer” et batteri på under et år, kan det være feil på varsleren og den bør byttes ut.
Kilde: http://www.tryggogsikker.no/html/358.html

Søppel og rot

Stadig oppdager vaktmester at søppelrommet og kjellerganger blir fylt opp av gamle møbler, rester fra oppussing osv. Vi ber dere vennligst lagre dette i bod/hjemme og vente til neste container og IKKE plassere dette i søppelrommet eller ute hvor containeren normalt blir plassert.

Er det snakk om søppel og rester etter en større oppussing, som flytting av rom eller nytt kjøkken, holder det ikke å kaste ting i containeren. Da må dere ta med søplet til gjenbruksstasjon.

Vi oppfordrer også alle beboere til å benytte søppeldunkene i søppelrommet, og ikke slenge posene ned på gulvet. Dessverre er det et gjentagende problem at noen dumper søppelposer ned på gulvet når den nærmeste søppeldunken er full, i stedet for å gå en meter inn i rommet og benytte en annen søppeldunk. Alle bør ta ansvar for at ikke søppel flyter på gulvet, noe som kan føre til f.eks rotteplager.