Nyhetsbrev – November 2016

Dugnad

Dugnaden ble gjennomført med få deltakere men en effektiv gjeng sikret at vi fikk deponert farlig avfall, el avfall samt ryddet i alle kriker og kroker både innvendig og utvendig i fellesarealene. Takk for innsatsen.

 

Budsjett og husleie for 2017

Styret har vedtatt at husleien holdes uendret i 2018 og at ekstrapostene/underskudd dekkes av oppsparte midler.

 

Ny forretningsfører?

Styret henter inn rundt 8-10 tilbud på forretningsførsel av borettslaget for å sjekke om vi har konkurransedyktige betingelser. Vi tror det er mulig å få samme kvalitet til en lavere pris. Kommer tilbake med mer info i desember.
 

Prosjekt Energisparing

Styret jobber nå videre med prosjekt energisparing. Selskapet Boligenergi var her på befaring og kommer med et tilbud for en totalvurdering av energisparingstiltak. En slik undersøkelse støttes med opptil 50% fra Enova. Målet på nyåret er å hente inn tilsvarende tilbud fra andre aktører samt at vi har som målsetning å komme med konkrete forslag til generalforsamlingen.

 

Søppelrom

Søppelrommet har nå fått nytt LED lys som skal stå på hele tiden. Vi ber folk kaste søppel i samtlige dunker og ikke kun den ved inngangsdøren. Taket i søppelrommet er nymalt, snart skal veggene få samme behandling.

 

Utelys

Det har blitt montert 4 lamper ved plattingen i bakgården pga. sikkerhet, dette skal hovedsakelig lyse rundt trappene.

 

 

Brannvern

Selskapet Brannrådgiverne har kartlagt brannsikkerheten hos oss og sendt oss en rapport på dette. Se vedlagt rapport fra Brannrådgiverne. Neste steg blir en kost-nytte analyse, risikogjennomgang og en handlingsplan for aksjoner og eventuelle fremtidige investeringer.

 

Strakstiltak som gjennomføres så fort som mulig er fjerning av søppeldunk for reklame i oppgangene. Til de av dere som ikke ønsker reklame kan man få klistremerker på posten. Beboere bes også ikke la post bli liggende på dørmatta. Flere steder ser vi reklameblader ligge mange dager, mens dagsaviser tas inn. Vaktmester skal også hente inn en aktør som sjekker slokkeutstyr i fellesarealet. Branntetting av gjennomføringer i kjeller samt bytte av ståldører i kjeller håper vi kan bli ferdigstilt i første kvartal 2017. Se for øvrig rapporten fra brannvesenet fra januar 2016.

 

Møll

Møllproblemet i kjelleren kan best løses ved at alle aksjonærene pakker inn klær, tekstiler, pels og silke i tette beholdere samt vasker over flater og bytter ut pappesker med insektsikre esker. Det har roet seg nå men suksessfaktoren på lang sikt avhenger av de tiltakene som beskrevet. Fasiten får vi først til våren, ser at enkelte bruker insektsspray etc. dette gir kun kortvarig effekt.

 

 

Sykler – minirusken

Minirusken var vellykket og vi har tatt å fjernet over 40 sykler. Ett par beboere har fått hentet tilbake sin sykkel men fortsatt nærmere 40 uten eier. Ta kontakt med vaktmester hvis dere savner sykkelen. Syklene lagres ett halvt år for deretter å bli donert til gjenbruk via en vernet bedrift.

 

 

Beholdere for innsamling av farlig avfall + søppelsortering

Det var en meget vellykket innsamling av farlig avfall rett før dugnaden og vi antar vi kan ha en lignende aksjon ved vårdugnaden. Takk for at dere bryr dere om miljøet og deponerer i henhold til gitte krav. Vi har dessverre merket at flere kaster gjenstander i restavfallet som ikke skal være der. Her kan du ta grunnkurs i kildesortering

 

 

Håndløpere i trappeoppgangene

Arbeidet med å montere håndløperne starter denne uken, disse er ferdig grunnet i hvit farge men blir malt grå etter montering. Det vil bli noe støy i forbindelse med montering, men dette skjer hovedsakelig på dagtid. Husk å ta hensyn til at det er nymalt. Se linket oversikt over arbeidsomfanget per oppgang (noen har montert allerede i samtlige etasjetrinn).

 

Søppeltømming og papptømming 

Som dere sikkert vet så er det utfordringer med ny aktør innen søppel og papptømming. Vaktmester og styret overvåker situasjonen og vi har nå reklamert på manglende tømminger forrige uke. Si gjerne ifra hvis det blir fullt.

 

Annet

Juletre er på vei og kommer opp på torsdag og lys monteres så fort som mulig.

Reklame