Siste nytt – port, bakgård og grøntareal

Da har vi hatt anleggsgartnere på besøk som har tatt en runde med klipp, luking og stell rundtomkring. Ny hekk er plantet samt ny gjord til gressområdet på begge sider av bygget.
Netting er montert på gjerdene til plattingene men ikke permanent festet enda derfor opprettholdes byggesikring. Barn skal fortsatt ikke leke uten oppsyn.
Står en del byggeavfall ved inngangen til vaskeriet og satser på at dette blir deponert tidlig neste uke samt opprydding av stilas mm.
Porten er igjen fikset og i normal drift.
Innkjøp av møbler og planter tas når vi har fått sluttoppgjør og oversikt over kostnaden for lekkasjen på sentralfyren. Mangler fortsatt flere innspill til design og tips til leverandører.
Styret ønsker samtlige en riktig god helg,
Reklame

Barn må passes på i bakgården

platting BBDen nye plattingen er nesten ferdig nå, og den gamle har fått noen justeringer. Det kommer etter hvert høye gjerder langs kantene. Frem til de er på plass, skulle disse områdene vært bedre sikret, og entreprenøren har fått beskjed om å ordne dette snarest. I mellomtiden er det viktig å passe på så barn ikke klatrer opp på kantene/blomsterkassene, for det er veldig høyt ned noen steder.

Store deler av bakgården bærer fortsatt preg av å være en byggeplass, med de farer det innebærer, så barn bør ikke leke der uten at voksne følger med.

Vi satser på at arbeidet snart er over, og at vi for fullt kan ta i bruk den «nye» og enda finere bakgården vår.