Ny vaktmester fra 1. august

Som presentert på generalforsamlingen, har styret vedtatt å skifte vaktmestertjeneste. Vi går over fra Frode Gran og til Bygårdsservice. Kontrakten ble signert 21. juni, og oppstart er satt til 1. august. Frode Gran benyttes som normalt ut juli.

 

Kontaktinfo og rutiner kommer ila juli.

 

Reklame

Møll i kjeller – viktig info

Problemet er større enn antatt!
Gått rundt i kjellerne sammen med Anticimex ett par timer i formiddag da vi fikk melding om møll i enkelte kjellerganger.
Vi har hengt opp feller / indikatorer i 3 oppganger. Dette løser ikke problemet men kan kartlegge omfanget. Vi så møll over alt i de 5 oppgangene vi sjekket. Grunn til å tro at det er i alle oppgangene da rørgjennomføringer ikke er tette.
Anticimex henger opp feller og indikatorer i samtlige oppganger ila uka. Dette kun for kartlegging.
Mulig vi må fysisk tømme kjellergangene og behandle med kjemikalier, uansett utfall av behandling vil dette bli ressurs og tidskrevende. I følge Anticimex sprer dette seg raskt og kan ta måneder eller år å bli kvitt.
Går ut en infomail nå får å unngå spredning. Viktig at man ikke tar med gjenstander opp i leiligheten. Vi har naturlig ventilasjon og dette sprer seg lett mellom etasjene.
Får tilsendt forslag til tiltaksplan ila uka.
Mvh
Styreledern

Siste nytt – port, bakgård og grøntareal

Da har vi hatt anleggsgartnere på besøk som har tatt en runde med klipp, luking og stell rundtomkring. Ny hekk er plantet samt ny gjord til gressområdet på begge sider av bygget.
Netting er montert på gjerdene til plattingene men ikke permanent festet enda derfor opprettholdes byggesikring. Barn skal fortsatt ikke leke uten oppsyn.
Står en del byggeavfall ved inngangen til vaskeriet og satser på at dette blir deponert tidlig neste uke samt opprydding av stilas mm.
Porten er igjen fikset og i normal drift.
Innkjøp av møbler og planter tas når vi har fått sluttoppgjør og oversikt over kostnaden for lekkasjen på sentralfyren. Mangler fortsatt flere innspill til design og tips til leverandører.
Styret ønsker samtlige en riktig god helg,

Barn må passes på i bakgården

platting BBDen nye plattingen er nesten ferdig nå, og den gamle har fått noen justeringer. Det kommer etter hvert høye gjerder langs kantene. Frem til de er på plass, skulle disse områdene vært bedre sikret, og entreprenøren har fått beskjed om å ordne dette snarest. I mellomtiden er det viktig å passe på så barn ikke klatrer opp på kantene/blomsterkassene, for det er veldig høyt ned noen steder.

Store deler av bakgården bærer fortsatt preg av å være en byggeplass, med de farer det innebærer, så barn bør ikke leke der uten at voksne følger med.

Vi satser på at arbeidet snart er over, og at vi for fullt kan ta i bruk den «nye» og enda finere bakgården vår.

Porten er defekt igjen

I løpet av helgen har porten blitt defekt igjen. Noen har knust den nye sensoren. Stålbeslaget er urørt, så det ser ut som en spiss gjenstand har kakket den i stykker. Den er av hardplast, så det krever en del krefter. Mistenker hærverk. Hvis noen har sett årsaken til dette, så send gjerne tips til styret.

Service er bestilt.