Kommunikasjon

Offisiell kommunikasjonskanal til styret er: styret.bb@gmail.com – PM på Facebook blir ikke besvart. Vi er avhengige å ha lagret kommunikasjonen mellom styret og beboere for sporbarhet med mer.

Vi har også en Facebook gruppe som beboere kan bruke for å nå hverandre, feks samkjøre opppussing , bytte av vinduer eller eventer mm. Søk opp gruppen «Bjerregaardsgate Boligselskap»

Reklame