Nyhetsbrev April og Mai 2017

 

Oppdaterte husorden – og oppussingsregler

Se lenket nye regler for oppussing her samt oppdaterte husordensregler her.

 

Ødelagt gjerde ved port.

Mistenker at søppelbilen kjørte over gjerdet her for ca. to uker siden. Hvis noen flere har sett dette så vennligst meld ifra. Har blitt fikset nå.

 

Dugnad

Bra oppmøte på årets vårdugnad og vi fikk plantet en del planter, satt ut møbler og spylt og vasket platting og utemøbler. Ekstra rakning og luking i blomsterbed og hager har gjort at det ser ekstra fint ut. Nå venter vi kun på sommeren så får vi plantet sommerblomster etter hvert. Avsluttet selvsagt med grilling og sosialt J og flere ble bedre kjent med sine naboer.

 

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling er Torsdag 18. mai 2017 klokken 1800. Alle aksjonærer skal ha mottatt innkalling, årsberetning samt regnskapet som kom i et hefte. Husk å ta med heftet på generalforsamlingen med ferdig utfylt registreringsblankett, stemmesedlene ligger også i samme hefte.

 

 

Minner om – Ny automatisk strømmåler for alle

Antar at Hafslund har byttet samtlige strømmålere og for det observante øye ser man nå en liten antenne på utsiden av sikringsskapet og hensikten er at man skal slippe å registrere måleravlesning.

 

Brannvern

Selskapet Brannrådgiverne har kartlagt brannsikkerheten hos oss og sendt oss en rapport på dette. Se vedlagt rapport fra Brannrådgiverne. I perioden har vi fått kontrollert alle Brannslukningsapparater i fellesarealet samt inkludert denne rutinen i årshjulet for å sikre at dette blir gjort hvert år.  Vi har også tatt et valg av aktør for å montere nye branndører i kjellerne (mellom oppgangene / brannskiller) samt branntetting av rørgjennomføringer. Så vi begynner å få lukket de fleste av aksjonene som vi har hatt det siste 1,5 året. Det som gjenstår er brannalarmanlegg og det blir en oppgave for det nye styret. Har fått inn 3 tilbud, både kjøp og leasing. Mer info kommer ila høsten.

 

Forhager Waldemar Thranes Gate

Styret har innhentet tilbud fra 3 aktører og ønsker å vurdere alternativene. Hvis beboere har konkrete tips eller innspill til dette arbeidet så gi oss beskjed. Vi ser for oss enkel beplantning langs vegg, nye gjerder (muligens i smijern) samt utbedring av kantstein og grøntareal. Vi må utsette dette på grunn av prioriteringer men forsøker å få fikset dette ila sensommer tidlig høst.

Internett/TV

Kontrakten om ny standardpakke er nå signert. Beboer vil få beskjed når denne trer i kraft samt informasjon rundt produktene. Vi anslår at oppstart blir ila sommeren.

 

 

Viktige datoer 2017

BAKGÅRDSMARKED i 2017: Søndag 14. mai kl. 12.00-17.00. (fortsatt 5 ledige salgsbord til utlån , står i vaskeriet , 2 reservert).

 

Generalforsamling 2017: Torsdag 18. mai kl. 18.00 i Geitmyrsveien 7D. Samme sted som i fjor.

 

Med vennlig hilsen,

Styret i Bjerregaardsgate Boligselskap

www.bb56.no

Reklame

Nyhetsbrev – Mars 2017

Brannvern

Selskapet Brannrådgiverne har kartlagt brannsikkerheten hos oss og sendt oss en rapport på dette. Se vedlagt rapport fra Brannrådgiverne. Som nevnt i forrige infobrev har vi ta et valg av aktør for å montere nye branndører i kjellerne (mellom oppgangene / brannskiller). Disse er nå i bestilling og vi kommer tilbake med oppstart for dette prosjektet. Vi begynner nå å få lukket samtlige aksjoner i handlingsplanen.

Minner også om den oppdaterte branninstruksen vi lagde våren 2016 , trykk her.

NB! Brannrøyk er svært giftig! Dersom trapperommet er fylt av røyk, bruk alternativ rømningsvei eller gå tilbake til leiligheten. Gjør deg til kjenne via vindu eller balkong, slik at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut.

 

Status fjerning av gamle vannrør

Når nye branndører i kjellerområdet blir montert så blir alle åpne hull i disse brannskillene også tettet med brannsikkert stoff. I den forbindelse så har vi også valgt å fjerne gamle vannrør – vannrør som er blitt hengende igjen etter installasjon av nye vannrør for en del år siden. Takfestene for de gamle rørene var i dårlig forfatning og kunne i verste fall falle ned og skade noen. Det var mye vann i rørene i tillegg til at det lå listverk, ski og skistaver oppå rørene. Per nå gjenstår fjerning av noen gamle rør som går gjennom en del av beboernes boder (10-12 boder). I den forbindelse vil vi en av de nærmeste dagene måtte låne bodnøkler til de bodene som er berørt. Vi tar kontakt med eier gjennom en av informasjonskanalene våre (SMS, Mail, Facebook eller telefon).

 

Internett/TV

Styret har reforhandlet avtale med Viken Fiber/Altibox om internett og TV. Etter å ha gjennomført en undersøkelse i aksjelaget har styret gått inn for en fellespakke fra leverandøren skulle bestå av produktene «TV Grunnpakke» og «Fiberbredbånd 50/50Mbps» (altså 50x raskere hastighet enn vi har i dag). Dette er nå kommet til veis ende, og vi signerer en ny femårskontrakt som er ca. 1/3 lavere pris enn hva tidligere kontrakt var på og vil spare borettslaget for et sekssifret beløp årlig fremover.

 

Nye individuelle oppgraderingspriser er gjengitt under.

Altibox Fiberbredbåndt 80/80Mbps: 99kr per mnd

Altibox Fiberbredbåndt 150/150Mbps: 149kr per mnd

Altibox Fiberbredbåndt 500/500Mbps; 299kr per mnd

Hjemmetelefon: 140kr per mnd

Oppgradering til TV Basis fra Grunnpakke: 160kr per mnd

 

Altibox og styret kommer mer med info rundt når dette trer i kraft samt andre nye løsninger som kommer ila våren og sommeren. Andre tilvalg eller pakker følger som før ordinære markedspriser.

Se www.altibox.no for mer informasjon.

 

 

Facebookgruppe

Minner også om bygårdsgruppen på Facebook som er ment for aksjonærer og beboere. Bli medlem her https://www.facebook.com/groups/510501619122642/

 

Skade på vegg og i leilighet – defekt takrenne

Da har blikkenslager fikset takrennen og endret trase på denne vekk fra taket i Waldemar Thranes gate og inn på stigningsrøret i Brandts gate (Vi har også byttet defekt takrenne på vaskeriet over sykkelskuret).

I forbindelse med en inspeksjon vi hadde på fredag så fant vi et hull i fasaden rett innerst i hjørnet. Det skylles nok overvann over en lengre periode som har slitt bort murpussen. Dette hullet er tettet og et mer solid endebeslag er montert på takrennen for å unngå fremtidig slitasje i dette området. Dette er småkostnader og innenfor estimatet vårt.

 

 

 

Møll

 Fikk nylig melding om en beboer som har funnet møll i boden sin. Møllen er ikke så lett å se. Hunmøllen kan ikke fly men går rundt og legger egg i ull, pels og silke materialer. Vi er helt avhengig av at hver enkelt beboer tar ansvar, rydder og går igjennom sine boder inklusive esker og poser. Samt pakker tekstiler forsvarlig i innsektssikre beholdere. Benytt gjerne muligheten til å vaske boden og kaste gamle gjenstander. Det blir snart varmere i været og da sprer dette seg raskt. Styret har sendt en forespørsel til Anticimex om å sette ut indikatorstasjoner men det hjelper lite hvis ingen beboere tar aksjon i sine boder. Minner om at beboerne, ifølge vedtektene skal holde bodene/leilighetene innsektsfrie. For å unngå spredning har jeg en oppfordring til samtlige aksjonærer: Ta ansvar. Sjekk boden. Rydd boden. Vask boden. Pakk forsvarlig.

 

 

Avtale Anticimex – Skadedyr

Boligselskapet har en løpende avtale med skadedyrselskapet Anticimex om behandling av skadedyr i gården vår. Hvis du har skadedyr i leiligheten din kan du kontakte Anticimex.no på telefon 815 48 250 og oppgi vårt kundenummer 44006285 så vil de komme på en inspeksjon og iverksette nødvendige tiltak. Avtalen vår «Anticimex Fullserviceavtale Skadedyr» er en avtale som innbefatter beskyttelse mot, og sanering av alle typer skadedyr, både insekter, rotter og mus. Den omfatter ikke behandling av sopp eller mugg.Beboere som bryter vedlikeholdsplikten eller at det påløper merkostnader som ikke dekkes av totalavtalen (transport, fryselager mm.) må dekke dette selv.

 

Veggedyr

Sesongen for skadedyr er i gang. Husk å ta forhåndsregler når dere reiser for å unngå å ta med veggedyr hjem. Slik unngår du veggedyr på hotell: Trykk på link til artikkel

 

Oppbevaring av større mengder søppel i leilighet/fellesareal

Vi har hatt tilfeller der vi ser beboere oppbevare mye søppel i vindu samt i trappeoppgangen. Dette er ikke tillatt. Vis hensyn og hold leiligheten ren og tøm søpla regelmessig.

 

Ny rutine container

Vi får fremover lukket container, like god plass men har dører så vi kan stenge når full. E avfall legges på siden av containeren og tas manuelt av operatøren ved avhenting (kostnadsfritt).

 

 

Viktige datoer 2017

BAKGÅRDSMARKED i 2017: Søndag 14. mai kl. 12.00-17.00.

VÅRDUGNAD 2017: Torsdag 27. april kl. 18.00. I etterkant blir det som vanlig pølser og brus, og alle som deltar mottar en vinflaske.

Generalforsamling 2017: Torsdag 18. mai kl. 18.00 i Geitmyrsveien 7D. Samme sted som i fjor.

 

Nyhetsbrev – Februar 2017

SØPPEL SØPPEL SØPPEL!

Påminnelse!

Restavfall som er kildesortert skal i søppelrommet, kun grønne, hvite og blå poser.

Papp og papir skal i pappbeholderne utenfor vaskeriet.

Søppel skal ikke ligge i oppgangen, ikke 1 minutt og ikke flere timer.

Husk også å tøm søppel i leilighet før man reiser bort over lengre tid.

Glass og metall: skal i beholderne nederst i Bjerregaardsgate (mot Uelandsgate).

Vi ser en negativ utvikling på håndtering av overnevnte og ber om en skjerpings fremover.

 

Problemer med varmtvann er løst (spring og dusj)

Etter at vi skiftet blandeventil og varmtvannspumpe har vi fått meldinger om stabil drift og godt trykk hos de berørte.

 

Minner om frist til forslag som skal behandles på generalforsamling

Frist til å sende inn forslag man ønsker behandlet til GF er satt til 5 mars.

Husk at det må komme tydelig frem hvilken sak man ønsker å fremme og hva man ønsker det stemmes om. Forslag sendes til styret.bb@gmail.com for styrebehandling.

 

Minner om – Ny automatisk strømmåler for alle

Hafslund bytter samtlige strømmålere i Oslo og vi er intet unntak. De sender varsel per post og per sms når strømmen må stenges. De har egne nøkler så de skal ikke ha behov for assistanse for å komme seg inn i bygget.

 

Brannvern

Selskapet Brannrådgiverne har kartlagt brannsikkerheten hos oss og sendt oss en rapport på dette. Se vedlagt rapport fra Brannrådgiverne. I perioden har vi fått kontrollert alle Brannslukningsapparater i fellesarealet samt inkludert denne rutinen i årshjulet for å sikre at dette blir gjort hvert år.  Vi har også tatt et valg av aktør for å montere nye branndører i kjellerne (mellom oppgangene / brannskiller) samt branntetting av rørgjennomføringer. Så vi begynner å få lukket de fleste av aksjonene.

Forhager Waldemar Thranes Gate

Styret har innhentet tilbud fra 3 aktører og ønsker å vurdere alternativene. Hvis beboere har konkrete tips eller innspill til dette arbeidet så gi oss beskjed. Vi ser for oss enkel beplantning langs vegg, nye gjerder (muligens i smijern) samt utbedring av kantstein og grøntareal.

Prosjekt Energisparing

Mer info kommer før generalforsamling

 

Skade på vegg og i leilighet – defekt takrenne

Som tidligere kommunisert så har det har blitt en skade innvendig i en leilighet i 47B, 5 etasje grunnet mulig defekt/feilkonstruert takrenne samt beskyttelse og mangelfullt vedlikehold fra boligsameiets side. Arbeidet starter i begynnelsen av mars og det vil forekomme noe støy i bakgården samt et stilas ved dette hjørnet. Vi hensyn og forsiktighet i dette området.

 

Internett/TV

Det er for dyrt å tre ut av nåværende kontrakt pga. binding, men styret er i reforhandlinger med Altibox rundt pris/innhold i grunnpakke. Det er satt opp fire alternativer vi kan gå videre å diskutere pris på, men vi må konkludere på aksjon ved neste styremøte. Beboere som ønsker ytre sin mening bes derfor svare på lenket spørreundersøkelse,

trykk her: https://goo.gl/forms/B635UnumjSC3T6Wx1

Vi tar opp kontakten med Altibox om to uker fra dato, og trenger derfor svar innen da.

 

Fra Valgkomitéen:

 Ønsker du å sitte i styret eller valgkomiteen?

På generalforsamlingen i Bjerregaardsgate Boligselskap 18. mai er det valg på leder, medlemmer og varamedlem i styret. Ønsker du å stille til valg? Gi en tilbakemelding til undertegnede, med noen få ord om deg selv og hvilket verv du ønsker å stille til valg på. Vi oppfordrer spesielt kvinner til å stille. Boligselskapet har bruk for både teknisk, praktisk og økonomisk kompetanse. Frist for å melde sin interesse er tirsdag 7. mars., men meld gjerne inn før.

Ta gjerne kontakt dersom du ha spørsmål.

For Valgkomiteen,

Ida Mathisen

idaruth@gmail.com

Nyhetsbrev – Januar 2017

Problemer med varmtvann – varsel om stegning av vannet mandag klokken 0900-1500

VARSEL OM STENGING AV VANN!

Varmt og kaldtvann vil bli stengt mandag førstkommende, 30. januar, mellom cirka Kl 09.00 og 15.00.

Grunnen er at vi skal skifte blandeventil, varmtvannspumpe og noen andre deler som sikrer varmtvann til springer og dusjer i leilighetene våre. Vannet kan bli skrudd på når som helst i denne perioden, så se til at ingen springer blir stående åpne uten kontroll. Når vannet blir skrudd på igjen så er det lurt å åpne springen forsiktig på grunn av luft i systemet. Det er noen beboere som likevel vil ha kaldtvann hele tiden i denne perioden, men for de fleste blir det stengt. Skulle du ha bruk for vann, til for eksempel drikke eller toalett, så er det lurt på forhånd å fylle opp litt i «bøtter og spann».Vannet kan bli skrudd på når som helst i denne perioden, så se til at ingen springer blir stående åpne uten kontroll. Når vannet blir skrudd på igjen så er det lurt å åpne springen forsiktig på grunn av luft i systemet.

Det er noen beboere som likevel vil ha kaldtvann hele tiden i denne perioden, men for de fleste blir det stengt.

Skulle du ha bruk for vann, til for eksempel drikke eller toalett, så er det lurt på forhånd å fylle opp litt i «bøtter og spann».

 

Forslag til GF

Frist til å sende inn forslag man ønsker behandlet til GF er satt til 5 mars.

Husk at det må komme tydelig frem hvilken sak man ønsker å fremme og hva man ønsker det stemmes om. Forslag sendes til styret.bb@gmail.com for styrebehandling.

 

 

Brannvern

Selskapet Brannrådgiverne har kartlagt brannsikkerheten hos oss og sendt oss en rapport på dette. Se vedlagt rapport fra Brannrådgiverne. Vi jobber nå med å få bearbeidet rapporten slik at vi forstår hvor regler og krav er forankret. Som et ledd i handlingsplanen arbeider styret med innhentede anbud på tiltak mot avvikene som er avdekt og kommer tilbake med mer info utover våren. Oppdatert handlingsplan er lenket her.

 

Ny forskrift gjør at leiligheter skal ha 1 røykvarsler per 60kvm (de fleste av oss må nå ha minimum 2 røykvarslere. Husk å skift batteri hvert år. Styret anbefaler seriekoblede røykvarslere.

 

Prosjekt Energisparing

I denne perioden har vi sett på forbruket på varmeanlegget vårt og ser at vi er i en økende trend samt at vi arbeider ut ifra en hypotese om at vi ligger i øvre sjiktet av forbruk sammenlignet med andre lignende boliger.

 

 

Per i dag har ikke anlegget mulighet til å regulere seg i forhold til temperaturen innvendig i leiligheten som gjør at man ikke får utnyttet solvarme på dagtid eller brå skifter i utetemperatur. Styret vil legge frem forslag til ordinær generalforsamling som kan bidra til mindre energiforbruk. Mer info kommer.

 

Søppeltømming og papptømming 

Som dere sikkert vet så er det utfordringer med ny aktør innen søppel og papptømming. Vaktmester og styret overvåker situasjonen og vi har nå reklamert på manglende tømminger i November og Desember. Si gjerne ifra hvis det blir fullt.

 

Internett/TV

Viken Fiber er på besøk i styremøte da styret ønsker en forklaring på tilbudet / prisene vi har per i dag. Styret har foretatt en spørreundersøkelse av hvordan beboerne opplever tjenesten i dag (60 respondenter). Eksempelvis føler beboere at basispakken er kostbar og har lav starthastighet på internett. Vi har mottatt forskjellige tilbud og disse behandles nå. Styret får anbefalt at man går opp på hastighet på internett i grunnpakka og går ned på antall TV kanaler. Mer info kommer i februar.

 

 

Facebookgruppe

Minner også om bygårdsgruppen på Facebook som er ment for aksjonærer og beboere. Bli medlem her https://www.facebook.com/groups/510501619122642/

 

Ny forretningsfører?

Styret har mottatt 5 tilbud på forretningsførsel av borettslaget for å sjekke om vi har konkurransedyktige betingelser. Tilbudene skal nå normaliseres og deretter nominerer vi de aktørene som er med til neste runde hvor vi skal blant annet sammenligne enhetsrater og priser på tilleggstjenester.

 

 

Skade på vegg og i leilighet – defekt takrenne

Det har blitt en skade innvendig i en leilighet i 47B, 5 etasje grunnet defekt/feilkonstruert takrenne og mangelfullt vedlikehold at denne. Det har resultert i overvann og vann på fasade og over tid gjort at dette har trengt inn i yttervegg. Arbeidet vil kreve stilas samt en del innvendig arbeid, taksten ligger i overkant av 100.000 kr. I tillegg er det mulig at vi trenger noe murarbeid samt rørlegger. Arbeidet starter i begynnelsen av mars.

 

Viktige datoer 2017

BAKGÅRDSMARKED i 2017: Søndag 14. mai kl. 12.00-17.00.

VÅRDUGNAD 2017: Torsdag 27. april kl. 18.00. I etterkant blir det som vanlig pølser og brus, og alle som deltar mottar en vinflaske.

Generalforsamling 2017: Torsdag 18. mai kl. 18.00 i Geitmyrsveien 7D. Samme sted som i fjor.

 

Ønsker du å sitte i styret eller valgkomiteen?

Mer info kommer ila februar.

Nyhetsbrev – Desember 2016

 

Kildesortering

Vi har dessverre merket at flere kaster gjenstander i restavfallet som ikke skal være der.

Minner på at kassene ved vaskeri / port kun er til papir og papp og at restavfall kastes i søppelrommet ved er ved fyrrom. Minner samtidig på kravet til kildesortering, se lenket kildesorteringsguide og her kan du ta grunnkurs i kildesortering.

 

 

Budsjett og husleie for 2017

Styret har vedtatt at husleien holdes uendret i 2018 og at ekstraposter(underskudd) dekkes av oppsparte midler.

 

Ny forretningsfører?

Styret henter inn rundt 8-10 tilbud (hvorav 5 mottatt) på forretningsførsel av borettslaget for å sjekke om vi har konkurransedyktige betingelser. Tilbudene skal nå normaliseres og deretter nominerer vi de aktørene som er med til neste runde hvor vi skal blant annet sammenligne enhetsrater og priser på tilleggstjenester.
Skade på vegg og i leilighet – defekt takrenne

Det har blitt en skade innvendig i en leilighet i 47B, 5 etasje grunnet defekt/feilkonstruert takrenne og mangelfullt vedlikehold at denne. Det har resultert i overvann og vann på fasade og over tid gjort at dette har trengt inn i yttervegg. Arbeidet vil kreve stilas samt en del innvendig arbeid, taksten ligger i overkant av 100.000 kr. I tillegg er det mulig at vi trenger noe murarbeid samt rørlegger. Vi kommer med mer informasjon om når arbeidet starter.

 

Prosjekt Energisparing

Styret jobber nå videre med prosjekt energisparing. Vi har hentet inn forbruksstatistikk på fjernvarmen samt utfordret Hafslund til å sjekke sin del av anlegget. De har skiftet regulator samt termostat for å sikre jevnere og bedre temperatur. Et selskap innen bergvarme kommer på befaring før jul for å se på alternative energikilder.

 

 

Brannvern

Selskapet Brannrådgiverne har kartlagt brannsikkerheten hos oss og sendt oss en rapport på dette. Se vedlagt rapport fra Brannrådgiverne. Vi jobber nå med å få bearbeidet rapporten slik at vi forstår hvor regler og krav er forankret. Neste steg blir en kost-nytte analyse, risikogjennomgang og en handlingsplan for aksjoner og eventuelle fremtidige investeringer.

 

Ny forskrift gjør at leiligheter skal ha 1 røykvarsler per 60kvm (de fleste av oss må nå ha minimum 2 røykvarslere. Husk å skift batteri hvert år. Styret anbefaler seriekoblede røykvarslere.

 

 

Håndløpere i trappeoppgangene

Arbeidet med å montere håndløperne er ferdigstilt. Midlene til dette prosjektet er fra Velferdsetaten som støtte til tilgjengelighetstiltak. Har du forslag til tilgjengelighetstiltak for 2017 så ta kontakt med styret.

 

Søppeltømming og papptømming 

Som dere sikkert vet så er det utfordringer med ny aktør innen søppel og papptømming. Vaktmester og styret overvåker situasjonen og vi har nå reklamert på manglende tømminger i November og Desember. Si gjerne ifra hvis det blir fullt.

 

Defekte lamper

Vi har enkelte defekte lamper som vi skal skifte , eksempelvis i oppgang 49D , vi har hatt lang ventetid på elektriker og vi beklager dette. Ser du feil eller mangler meld dette til styret.

 

Internett/TV

Vi har initiert diskusjoner med Viken Fiber angående reforhandling av nåværende kotrakt på internett og TV. For å styrke våre argumenter ber vi beboere svare på lenket spørreundersøkelse så fort som mulig (anonymisert). Lenket her.

 

Facebookgruppe

Minner også om bygårdsgruppen på Facebook som er ment for aksjonærer og beboere. Bli medlem her https://www.facebook.com/groups/510501619122642/

 

Styret ønsker samtlige aksjonærer en riktig god jul og et godt nytt år.

Nyhetsbrev – oktober 2016

Dugnad

Minner om dugnad torsdag 20 oktober klokken 1800. Vi skal blant annet rydde det gamle vaktmesterkontoret, beise utemøbler samt sette disse til vinterlagring. Alle som deltar mottar en flaske vin.

 

Budsjett og husleie for 2017

Styret har vedtatt budsjettet for neste år og har lagt inn følgende ekstraordinære poster over driftsbudsjettet:

  • Brannvern – 600.000kr
  • Gjerde og beplantning i Waldemar Thranes Gate – 200.000kr

 

Se vedlagt linket likviditetsbudsjett og budsjettbrev.

Styret har vedtatt at husleien holdes uendret i 2018 og at den negative likviditetsendringen dekkes av oppsparte midler.

 

Prosjekt Energisparing

Styret jobber nå videre med prosjekt energisparing. Selskapet Boligenergi var her på befaring og kommer med et tilbud på en totalvurdering av energisparingstiltak. En slik undersøkelse støttes med opp til 50% fra Enova.

 

Styret har notert seg at nabosameiet har skaffet seg bergvarme som er en av mangle mulige løsninger. Vi har også hentet inn et konkret tilbud på installering av termostater på radiatorene, i dette eksemplet mente leverandøren at vi kan kunne kutte energikostnaden med opp til 20 %. Mer info kommer i løpet av vinteren og på nyåret samt at vi har som målsetning å komme med konkrete forslag til generalforsamlingen.

 

Søppelrom

Søppelrommet har nå fått nytt LED lys som skal stå på hele tiden. Søppelkassene blir satt inn der denne uken.

 

Utelys

Det blir montert noe lys ved plattingen i bakgården pga. sikkerhet, dette skal hovedsakelig lyse nedover for å unngå sjenanse mot soveromsvinduer.

 

Sikkerhet

Fått en del meldinger om dører som holdes åpne, som ikke lukkes skikkelig samt personer som tukler med låser. Viktig påminnelse at ved antagelse om innbrudd / forsøk på innbrudd skal politiet varsles på 02800.

 

Brannvern

Selskapet Brannrådgiverne har kartlagt brannsikkerheten hos oss og sendt oss en rapport på dette. Styret skal nå gjennomgå rapporten og gi eventuell feedback til rådgiveren. Neste steg blir en risikogjennomgang og en handlingsplan for aksjoner og eventuelle investeringer.

 

Møll

 

Møllproblemet i kjelleren analyseres nå ved hjelp av indikatorstasjoner og fysiske inspeksjoner, foreløpig ser det ut til at det har roet seg men Anticimex følger opp og vurderer løpende. Vi har fått melding om møll i 47B i perioden og beboere bes sjekke bodene sine nøye.

 

Sykler – minirusken

Minirusken var vellykket og vi har tatt å fjernet over 40 sykler. Det er 5 år siden sist vi hadde en slik aksjon og tallene var så å si likt.

 

Syklene lagres ett halvt år for deretter å bli donert til gjenbruk via en vernet bedrift.

 

Beholdere for innsamling av farlig avfall

Denne uken er det satt ut beholdere for farlig avfall. For mer info samt instruks fra kommunen se linket skriv her.

 

Containere

Det vil bli satt ut 3 stk containere i forbindelse med dugnaden Torsdag 20. Oktober. Beboere kan benytte disse til privat avfall hvis de ikke er overfylte (NB! Ikke el avfall, dette burer kommer i november).
 

Nyhetsbrev fra styret – september 2016

Brannvern

Vi innhentet tilbud fra 3 aktører på en totalvurdering av brannsikkerheten (privat aktør). Prisen spriket fra rundt 30.000kr til 60.000kr eksklusive merverdiavgift. I vurderingen av aktør har også uavhengighet blitt vurdert som et viktig punkt. Styret har bestemt seg for å gå for Brannrådgiverne som hadde en lav pris og gir godt inntrykk samt operer som en uavhengig aktør (ikke utøvende). Tjenesten er bestilt og styret kommer tilbake med fremdrift utover høsten.

Håndløpere i trappeoppgangene

Som tidligere kommunisert fikk vi støtte av Oslo Kommune for tilgjengelighetstiltak i trappeoppgangene med en budsjettramme på 300.000kr. Styret har godkjent tilbudet fra Aarsrud Bygg AS. Oppstart er estimert til midten av Oktober.

 

Sentralfyren

Varmen settes på i medio oktober når utetemperaturen synker ytterligere.

 

Rehabilitering av tak i teknisk rom og søppelrom

Arbeidet ble avsluttet 1 september. Som et ledd i sluttoppgjøret fikk vi ytterligere 35000kr fratrekk på sluttestimatet. Byggelederrapport blir distribuert når den er klar, denne inkluderer detaljert informasjon rundt arbeidet på prosjektet.

 

Belysning

Styret har nå hentet inn tilbud på belysning på plattingen (nøktern belysning for å skjerme soverom) samt nytt opplegg i fyrrom og søppelrom. Det eksisterende kunne ikke remonteres. Kommer tilbake med mer info når vi får normalisert tilbudene.

 

 

Møll

Møllproblemet i kjelleren analyseres nå ved hjelp av indikatorstasjoner og fysiske inspeksjoner, foreløpig ser det ut til at det har roet seg men Anticimex følger opp og vurderer løpende. Vi har heller ikke i denne perioden fått meldinger om flere leiligheter/kjellerganger som har blitt infisert.

 

Økonomi

Styret har startet prosessene for å lande et budsjettforslag for 2017. Utgangspunktet er basert på kostnadene som har påløpt hittil i år samt behovet for vedlikehold det neste året. Sentralt her er selvsagt aksjoner for brannvern samt vedlikeholdsplanen.

 

 

Finans

Lånet i husbanken har hatt fastrente som utløper på nyåret. Styret vil nå se på om refinansiering er en mulighet for besparelser eller reforhandlinger av gjeldene vilkår.

Mer info kommer.

Dugnad

Minner om dugnad 20 oktober klokken 18. Som vanlig vil det være grilling og sosialisering etter dugnaden. Benytt sjansen for fysisk aktivitet og en hyggelig prat med naboer. Arbeidslister vil bli delt ut og hengt opp på forhånd.

 

Sykler – minirusken

Det har hopet seg opp en del sykler og noen gamle barnevogner som vi antar er eierløse. Vi kommer straks med info om et merkesystem slik at vaktmester kan fjerne de som ikke har eier. Disse lagres ett halvt år for deretter å bli donert til gjenbruk via en vernet bedrift.

 

Beholdere for innsamling av farlig avfall

I uke 42 blir det satt ut beholdere for farlig avfall. For mer info samt instruks fra kommunen se linket skriv her.

 

Minner om: Ny vaktmester!

De har telefon: 905 20 631  – kontortid er 8-16 på hverdager (har også døgnvakt)

De nås også på: post@bygardsservice.no

 

Nyhetsbrev fra styret- August 2016

Brannvern Vi innhenter nå tilbud fra 3 aktører på en totalvurdering av brannsikkerheten (privat aktør). Mer info kommer ila høsten. Oppdatert handlingsplan er tilgjengelig her. Minner om at alle skal ha 1 røykvarsler og 1 slukningsapparat i leiligheten. Skal ikke være eldre enn 5 år eller ukontrollert de siste 5 årene.

Ny vaktmester Vår vaktmester Bygårdsservice kontakter du om vedrørende: Dører som ikke smekkes, skifte av lyspære, porten, rot og skrot, varmeproblemer, vann, lekkasjer, snø, strøing, is og andre praktiske saker. Om vaktmester er usikker, så kontakter de styret. De har telefon: 905 20 631  – kontortid er

8-16 på hverdager, men ved akutt behov kan man også ringe døgnservice på samme nummer.

De nås også på: post@bygardsservice.no

Håndløpere i trappeoppgangene

Som tidligere kommunisert så fikk vi støtte av Oslo Kommune for tilgjengelighetstiltak i trappeoppgangene med en budsjettramme på 300.000kr. Styret har godkjent tilbudet fra Aarsrud Bygg AS. Gode priser gjør at vi har som målsetning å gjøre dette ferdig i samtlige oppganger ila året. Mer info kommer.

Sentralfyren

Sentralfyren må test-kjøres før fyringssesongen og arbeidet med dette starter omgående. Mulig vi må ha noe felles lufting i denne perioden, følg med på facebook eller e-post for varsler.

 

Rehabilitering av teknisk rom og søppelrom Arbeidet avsluttes nå og kun rydding, uttørking og maling gjenstår. Håper alt er ferdigstilt i inneværende måned. Vi ser frem til å bli ferdige og få penere og sikrere søppelrom, teknisk rom og vaktmesterkontor. Vi har flagget at vi ønsker kompensasjon for forsinkelser, men endelig utfall vet vi ikke før siste byggemøte om ca. 14 dager.

 

Belysning

Styret innhenter nå tilbud på belysning på plattingen (nøktern belysning for å skjerme soverom) samt nytt opplegg i fyrrom og søppelrom

 

Skadedyr – møll mm.

Veggedyr

Sesongen for skadedyr er i gang. Husk å ta forhåndsregler når dere reiser for å unngå å ta med veggedyr hjem. Se link til artikkel

Møll

Møllproblemet i kjelleren analyseres nå ved hjelp av indikatorstasjoner, foreløpig ser det ut til at det har roet seg men Anticimex følger opp og vurderer løpende. Vi har ikke fått meldinger om flere leiligheter som har blitt infisert. Viktig at man pakker inn ull, pels og silke i lufttette beholdere samt vasker og støvsuger boden med jevne mellomrom. Se artikkel for nyttig info.

 

 

Eiendomsskatt

De som har fått eiendomsskatt har fått eget brev som kommer i posten i disse dager.

 Se linket infoskriv fra forretningsfører for mer informasjon. En klage på prinsipielt grunnlag ble også fremmet på vegne av de beboerne som ønsket dette. Underlaget er basert på input fra selvangivelsen deres og hvis det er feil her bes beboere selv kontakte skattemyndighetene.

 

Økonomi

Se linket økonomisk rapport per 2 kvartal 2016 her.

 

Nyhetsbrev fra styret – Juni/Juli 2016

Nytt styret er satt

Da er det nye styret satt for styreåret 2016 – 2017. Vil takke Ola og Åse for innsatsen de siste årene og ønsker Mikkel og Julie (vara) velkommen. Kontaktinfo og ansvarsfordeling finner dere via denne linken: Kontaktinfo Se for øvrig grovplan for fokuspunkter de kommende månedene, grovplan.

 

Søppelposer i oppgangen

Det er ikke tillatt å oppbevare søppelposer / bleieposer i oppgangen. Dette skaper vondt lukt og sjenanser for naboer.

Grøntareal Da har vi fått tilbakestilt grøntarealene og ser at ting begynner å bli penere rundt bygget. Styret har bestilt anleggsgartner til å plante opp i blomsterkassene på begge plattingene.  Prosjekt grøntareal fortsetter ila høsten og neste år men må ses i sammenheng med likviditeten fremover. 

Ny vaktmester 

Styret har som kommunisert sagt opp kontrakten med Frode Gran og signert ny kontrakt med Bygårdsservice. Oppstart av Bygårdservice sine tjenester er satt til 1. August. Frode Gran benyttes som normalt frem til denne datoen. Følg med på nettsiden/oppslagstavlen for nye instrukser og kontaktinfo etter 1 August. Styret håper på en enda bedre kvalitet i leveransen og beboere bes fortsatt sende inn tips til arbeid for vaktmester samt ros og ris. 

Lekkasjen i fyringsanlegget 

Lekkasjen i fyringsanlegget ble dyrere enn estimert og dette skyldes i hovedsak at vi ikke fant lekkasjepunkt i første omgang og måtte grave et større areal. I tillegg så vi det nødvendig å oppgradere rørene mellom fyrrom og Waldemar Thranes Gate da disse var i særdeles dårlig fatning. 

Oppgradering av fyringsanlegget 

Underveis i arbeidet med lekkasjen ble det kartlagt vesentlige avvik på fyringsutstyret blant annet at pumpen til automatisk etterfylling var defekt og frakoblet som har gjort at man har måtte etterfylle manuelt. Denne er nå fikset og nå kan vi også ta ut statistikk på hvor mye som etterfylles. Andre slitasjedeler er også skiftet og nå håper vi på bedre trykk og jevnere varme utover høsten og vinteren. 

Ny terasseplatting Den nye terasseplattingen er også ferdigstilt i perioden. Styret har bestilt 3 nye spisebordgrupper samt en ny grill.  Møblene blir montert ila neste uke.

Da vi har tatt et større innhogg i vedlikeholds-bufferen med uforutsette ekstrautgifter måtte vi være moderate i forhold til innkjøp i denne omgang. Vi kan se an neste års budsjett og prioritere behovet for ytterligere utemøbler deretter.

Rehabilitering av teknisk rom og søppelrom 

Her har det vært dårlig fremdrift i perioden men vi er sikret ressurser igjennom sommeren. Denne uken har vi hatt god fremdrift. Vi øker hyppigheten av inspeksjoner og kontakt med entreprenør. Det vil foregå noe støyende arbeid  når det sandblåses men fra neste uke skal det i hovedsak være stille arbeid innendørs. Vi ser frem til å bli ferdige og få penere og sikrere søppelrom, teknisk rom og vaktmesterkontor.

 Brannvern 

Styret har hentet inn priser på de fleste avvikene som ble kartlagt i vinter. Vi avventer nå styrebehandling for å se på muligheten å få en totalvurdering av brannsikkerheten. Dette får å sikre at tiltak vi gjør i nærmeste fremtid ikke skaper dobbeltarbeid. Vi starter nå merking av leiligheter da vi har mottatt gratis merking av Statens Kartverk. Dette var et av avvikene vi fikk og gjør det lettere å koordinere andre tiltak. Oppdatert handlingsplan kommer på nettsiden ila Juli. Minner om at alle skal ha 1 røykvarsler og 1 slukningsapparat i leiligheten. Bør ikke være eldre enn 5 år eller kontroller de siste 5 årene.

Dekkhotell

Dekkhotellet er flyttet til oppgang 56F. Ønsker du å leie dekkhotell? Ta kontakt med Svein Jarle for mer info.

Finansering

Styret vil ila høsten ta kontakt med DNB for å ytterligere forhandle lånebetingelsene. Mer info kommer.

 

Skadedyr – møll mm.

Veggedyr

Sesongen for skadedyr er i gang. Husk å ta forhåndsregler når dere reiser for å unngå å ta med veggedyr hjem. Se link til artikkel

Møll

Møllproblemet i kjelleren analyseres nå ved hjelp av indikatorstasjoner. Anticimex følger opp og vurderer om ekstra tiltak som for eksempel sprøyting må til. Viktig at man pakker inn ull, pels og silke i lufttette beholdere samt vasker og støvsuger boden ved jevne mellomrom. Se artikkel for nyttig info.

 Rotter

Felllene har gjort jobben og i år har vi ikke hatt rotter på besøk. Viktig at latskapen ikke tar overhånd og at man fyller de tomme søppelbeholderne først samt ikke kaster restavfall i pappbeholderne så kan vi fortsette å være rottefrie fremover.
Eiendomskatt

Det er mye medieblest rundt innføring av eiendomsskatt. Eiendomskatt i sameier betales av sameiet da det er sameiet som eier bygg og grunn. Se linket infoskriv fra forretningsfører
Økonomi

Vi har hatt en del ekstrakostnader i forbindelse med lekkasje i fyringsanlegget og opsjonsarbeidet, vi har likviditet til å håndtere dette. Vi begynner også å få indikasjon på hva «prosjekt brannvern» kommer til å koste. Ytterligere info kommer etter sommerferien etter gjennomgang av økonomisk status for 1 halvdel av 2016.

 

Styret ønsker alle beboerne en riktig god sommer